آموزش چاپ با ساتن پشت چسبدار

tishert

 

اعداد ابتدا برگه محافظ ساتن را جدا کنید.

 

اعداد ساتن را برروی تیشرت گذاشته و به مدت 5تا 7 ثانیه زیر دستگاه قرار دهید.

ستارهدمای دستگاه 350 درجه فارنهایت

اعداد سپس دستگاه را پرس کنید.

 

 اعداد حال که ساتن برروی تیشرت چسبیده شده است طرح خودرا که بصورتmiror یا آینه پرینت گرفته و روی ساتن قرار میدهیم.

 

ستارهازکاغذ نسوز برای عمر بیشتر دستگاه استفاده کنید.

 

اعداد باشنیدن صدای بوق و زدن دکمه mode دستگاه را باز کرده و طرح چاپ شده را برمیداریم.

دمای اولیه : 359 درجه فارنهایت
دمای ثانویه :360 درجه فارنهایت
  زمان : 100 ثانیه

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیام واتساپ با واحد فروش