کلمپ کلاه

1.قالب دارای دو قسمت برای مهار کلاه میباشد.

2.مناسب براب انتقال حرارت به سطوحی مانند کلاه.

شناسه محصول: 338 دسته: