ساعت کاری: 08:00 الی 19:00 به صورت یکسره

مشهد، کاشانی 55، یدالله 4 پلاک 44/1

051-32290390

کارت ویزیت طلایی

کارت ویزیت آلومینیومی محصول جدید ثامن چاپ
قابلیت چاپ با قالب سطوح صاف و بشقاب را دارد.
دما و زمان چاپ کارت ویزیت آلومینیومی باید متوسط باشد.
توجه: دمای بسیار بالا از کیفیت چاپ کارت ویزیت فلزی میکاهد.

نمونه خام